2150 vues

L'école expliquée aux parents- Okul hayat? organizasyonu

Okul bir ya?am mekan?d?r : bu videoda ö?rencilerin yan?nda yer alan personeli, okul hayat? organizasyonu, ya?am kurallar?, çocu?un okul hayat? nas?l takip edilir ve okul hayat?na i?tirak gibi konular? bulacaks?n?z?
Çocuğunuzun okul eğitimini başarmasında ve iyi bir yurttaş olmasında, yalnız değilsiniz!


İlkokulda, bir müdür okuldan sorumludur.
Çocuğunuzun öğretmen adı verilen yalnızca bir eğitmeni vardır. Öğretmen, çocuğunuz hakkında konuşmak için iletişim içinde olduğunuz kişidir.
Anaokulunda, ayrıca çocuğunuza bir takım davranışlarda ve gün içerisinde yardım edecek ATSEM adı verilen görevliler bulunur.

Ortaokulda, kurumdan sorumlu olan kişiye Principal yani Ortaokul Müdürü denir.
Binalar daha büyük olup, içinde daha fazla öğrenci, daha fazla çalışan kişi vardır.
Çocuğunuzun her ders için bir öğretmeni vardır; ve onun çalışması ve davranışlarıyla ilgili en sık görüşeceğiniz kişi sınıf rehber öğretmenidir. Sizi diğer görevlilere yönlendirebilir.
Örneğin,
Öğrencileri ders saatleri dışında izleyen eğitim danışmanı,
Çocuğunuza özel destek verebilecek okul psikoloğu ve seçtiği eğitimlere göre danışman
Ailevi ve parasal sıkıntılar durumunda sosyal hizmet görevlisi.
Sağlıkla ilgili sorularınız için revir ile, kayıt işlemleri ya da ödeme için okul idaresi ve veznedarı ile iletişime geçebilirsiniz.


Lisede, sorumlu kişiye Proviseur yani Lise Müdürü denir.
Burada da ortaokuldaki gibi aynı görevlileri bulacaksınız.

Engelli durumunda olan çocuklar için, tüm eğitimleri boyunca onlara eşlik edecek uzman görevliler bulunur.

Okulda, çocuğunuz hem kantinde hem de okulun lokantasında yemek yeme imkânına sahiptir.
Bazı ortaokul ve liselerde, yatılı olarak kalabilir.
Çocuğunuz için diğer önemli yerler:
Okuma ve araştırma yapabileceği belge ve bilgi merkezleri ve büroları,
Ödevlerini yapabileceği çalışma salonları
Sosyal ve eğitim dernekleri, resim, müzik, spor gibi faaliyetler için liseliler evi ya da kulüpler.


Çocuğunuzun çalışma ritmi, ortaokuldan liseye, ilerleme gösterir. Daha fazla okuma, daha fazla ders, daha fazla ödevleri olacaktır. Klasörleri, kitapları ve defterleri çalışma programına uygun olarak öngörülmelidir. Bunlar özel bir rafa düzgünce yerleştirilebilir.

Okul bir yaşam yeridir. Kişiler arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, neyin izinli neyin yasak olduğunu, kurumun saatlerini ve güvenlikle ilgileri bilgileri gösteren okul kuralları mevcuttur.
Çocuklara, birlikte daha iyi yaşamalarını ve ifade özgürlüğü ya da kızlarla erkek çocukları arasında eşitlik gibi, Cumhuriyetin değerlerini öğretmek için bir laiklik tüzüğü bulunmaktadır.


Çocuğunuz Okulun yaşamına katılabilir: arkadaşlarını temsil edebilir, öğrencilerin yaşamını daha iyi kılmak için önerilerde bulunabilir; bu, kantinle ilgili ya da okul gezileriyle ilgili olabilir; örneğin çevrebilimle, dayanışmayla bağlantılı etkinliklere de katılabilir.

İster Fransız ister yabancı olun, sizler de, sizi « Konsey » denilen toplantılarda temsil edecek olan ebeveynleri seçebilir; ve de seçilebilirsiniz. Bu konseylere katılarak, kararlar alıp okul programına katkıda bulunursunuz.

Ebeveyn olarak, çocuğunuzun durumuyla ilgili konuşmak için öğretmenlerle tanışmak çok önemlidir. Aynı zamanda İnternet üzerinden de bilgi alabilirsiniz zira okullarda, evinizden de bakabileceğiniz sanal çalışma alanları bulunabilir. Buralarda, okul günlüğünü, yapılacak ödevleri, notları, devamsızlığı görebilirsiniz…

Böylece, çocuğunuzun okul eğitimini izleyerek, başarısında ve esenliğinde yanında bulunmuş olursunuz.

Une vidéo
produite par

ONISEP

Liste des vidéos

Retour en haut