2901 vues

L'école expliquée aux parents - 初中、高中同埋之后

初中,高中,学徒培训中心:向家长清晰同综合性介绍从六年级到中学毕业班同埋之后嘅情况。
读完CM2之后,孩子将会响同你住址对口嘅初中读6年级。

初中教育为4年。:
6年级係小学到初中嘅过渡阶段,将强化孩子响小学学到嘅知识;
接落来依次係5年级、4年级同3年级,使学生加深并扩充知识、技能同文化。

孩子按课程表上堂:佢要学好多门课,遇到唔同嘅老师,跑去不同嘅课室上堂。根据当天嘅课程,每日上落课时间唔一定,。仲要他们必须选择上选修课,譬如与计算机网络、生态生态学环境或者系外语语言相关的附加课程。

同小学一样,初中教识学生健康知识、公民权利同埋义务,教识佢哋发现佢哋周围嘅世界。

初中生要为自己嘅“方向”做准备,亦就係比如他们要选择专业将来的学业和职业道路。

所有老师中你您可以向班主任了解孩子嘅学业同埋表现。

学校会定期对学生所学嘅内容进行检查,并俾出分数同评语。

您嘅孩子有任何困难都会得到帮助学校将帮助学习有困难嘅学生。

在3年级时,你您嘅孩子在3年级将参加佢嘅第一次考试。并将对他们未来嘅学业和职业做出第一次选择专业方向。

初中毕左业之后学生将在第六学级或职业学院继续他们嘅学业响高中或培训中心学习。

学生响在普通和技术高中学校的高中,学习三年之后准备参加会考。

你您嘅孩子读2年级嘅时候会发现好多课已经响初中学过了。

他们仲将会探索经济学、管理学、生物技术等领域,。昵将在您嘅孩子开始1re的进一步学习之前,帮助孩子在1年级选他们进行职业选择,然后在毕业班(最后一年),他们将会针对不同嘅会考进行学习专业方向。方向不同参加嘅会考亦会唔同。
会考取得嘅bac文凭有好多种,譬如科学、技术、文学、艺术以及很多其它业士文凭。

考取bac文凭之后先正能够继续2至8年或者系更长时间嘅学习。

你嘅孩子亦可以去职业高中或半工半读培训中心读两年之后参加CAP证书考试,或读三年参加bac pro文凭考试,佢将响昵道学到一门技术。

读职业高中孩子要一路上堂一路实习。
读半工半读培训中心,孩子嘅主要时间係留响公司并且能够领取工资。

凭CAP证书和bac pro文凭可以选择就业,亦可以继续深造。

响孩子嘅学习过程中有你陪係身边,他们能够得到帮助同支持,佢将建立属于自己嘅职业未来。

Une vidéo
produite par

ONISEP

Liste des vidéos

Retour en haut