Loading

L'école expliquée aux parentsԴպրոցի առօրյաի կազմակերպումը :

L'école expliquée aux parentsԴպրոցի առօրյաի կազմակերպումը :

Դպրոցը ՝  ապրելավայր է: Այս տեսանյութում դուք կարող եք  տեսնել դպրոցի կանոնակարգը, աշխատակազմի աշխատակիցներին, որոնք ներկա են աշակերտների կողքին, դպրոցականների առօրյաի կազմակերպմանը : Ինչպե՞ս հետևել ձեր երեխայի դպրոցական ուսուցմանը և մասնակցել դպրոցական առօրյաին :

Share me!

Download me!

Settings

Definition


Speed

100%

Keyboard shortcuts to control player

  • Play / Pause : SPACE
  • Volume Up / Down : /
  • Move Back / Forward : /
  • Chapter Previous / Next : SHIFT + /
  • Settings : S
  • Fullscreen : F
La vidéo que vous venez de voir est diffusée sur OnisepTV